Életiskola – Őszelő

P1030499Nagy változás az életünkben, hogy most ősztől nemcsak Virág jár iskolába, hanem Kende és Csillag is. Egészen mások a mindennapok így. Mindenki korán kel, készülődik, pakolja a táskáját, elteszi a tízóraiját. Nyolc óra körül ők kilépnek az ajtón, suliba mennek (gurulnak), és csak a két kislány marad itthon.

P1030501

Azért az nem teljesen igaz, hogy csak hármasban töltjük ilyenkor az időnket, hiszen néha jönnek át barátok, méghozzá két barátnőm gyerekei is, és akkor együtt tanulnak, és néha meg ők mennek el, hol Berkenyére, hol Magyarkútra. Valamikor viszont csak velük vagyok, és az is annyira jó…

25Megmondom őszintén, engem nagy felszabadultság-érzéssel tölt el ez a helyzet. Nem kell annyifelé figyelnem, sokkal lazábban tanulunk, valahogy nincs akkora nyomás rajtam, nagyobb örömmel vagyok velük, és ők is kedvvel csinálják a feladatokat. Mindkét lánykának van egy sulis-doboza, abban tartják a könyveket, füzeteket, tolltartókat. Az alapszabály, hogy igyekszünk minden nap olvasni, írni és számolni. Ehhez jön hol az angol, hol a nyelvtan, hol a természetismeret.

22Szeptemberben főleg nyári táborozásról, tanévkezdésről, iskoláról, internetről szóló történeteket olvastak, például Janikovszky Évától vagy a Pöttyös Panniból. Magukban hosszabb szövegeket olvasnak, hangosan rövidebbeket (ez utóbbi Ilus nagy mumusa). Hangos olvasási feladat lehet a szövegrészleteken kívül egy vers vagy mondjuk egy interjú párbeszédes formában. Az olvasottak megértését többféleképpen ellenőrzöm, például kérdésekkel, vagy úgy, hogy egymásnak elmesélik a tartalmát. Az olvasmányokhoz feladatok is kapcsolódnak, úgy mint szójátékok, rajzok, vázlatok, stb.

21

A verseket közösen mondjuk el. Száz éve visszatérő mondókáink a napsoroló, a hónapsoroló vagy a Zengő ábécé. (Vajon mennyi időbe telik, míg egy gyerek bombabiztosan megtanulja a hét napjait, a hónapokat, vagy az abc-sorrendet?) Ez utóbbira egyébként jó kis játékot találtam ki. Különböző témakörökben (állat, gyümölcs, fa, stb.) szavakat írtak cetlikre. Már komoly szógyűjteményünk van. Ezekből húzok ki egy kötegnyit, amiket aztán betűrendbe kell rakniuk.

P1030405

Az írás az, amit viszont Kincsőnek nem árt gyakorolni. Például megterveztek egy képzeletbeli órarendet, kitöltöttek egy adatlapot személyi adatokkal, vagy mondatokat egészítettek ki. Érdekes, amikor megkapták az iskolai tankönyveket az évnyitón, rögtön lelkesen belefogtak a munkafüzetek kitöltésébe. Kincsőnek két kedvence is van, az egyik a nyelvtan (büszke az új tantárgyra), a másik pedig az írás. Ebben betű-másolós, vonalvezetős és hasonló játékos feladatok vannak.

9

A nyelvtant sokszor együtt csináljuk, mert Ilusnak sem válik kárára ismételni, Kincső meg nagyon jól megoldja a negyedikes feladatokat is. Nálunk amúgy a nyelvtan, a fogalmazás és a kommunikáció egyfajta mixben keveredik össze. Például összeszedtük a köszönéseket, bemutatkozásokat, és különböző párbeszédes szituációkat játszottak el. Azt hiszem, nem árt a helyes emberi viselkedés szabályait gyakorolni velük. Egyik nap a cím volt a téma, így alkalmuk adódott saját könyvtárunk átnézésére.

10

Beszéltünk a jelekről, jelképekről. A hangokról és a betűkről. Csoportosítottuk a magán- és mássalhangzókat. Aztán sokat játszunk a szavakkal. Szavakat építenek betűkből, mondatokat szavakból, szövegeket mondatokból (ilyen nagy kedvenc a lehajtogatós „Ki mit csinált?” játék). Kitaláljuk, mi lehetett az előzmény, vagy a következmény vagy események sorrendbe állításával alakítunk ki összefüggő szöveget. A mondatfajták átismétlése után tanultunk az állító és tagadó, illetve a felszólító és tiltó mondatokról. A szófajok újratanulása sem ártott: képek alapján gyűjtöttünk főneveket (élő és élettelen), igéket, és mellékneveket.

17

Angolozni mindketten nagyon szeretnek. Megmaradtak a régebbi dalok és mondókák (Head and shoulders, Spider, In a cottage, Good morning, Daddy finger, Fish-song), most viszont a nagy újdonság számukra a könyv. Annak is főleg a párbeszédes, képregényes részei. De Ilus, akinek viszont a kedvenc munkafüzete az angol, rendszeresen old meg szókereső vagy összekötős játékokat is. Szó esett az angol ábécéről, köszönésekről, bemutatkozásokról. Viccesnek találják a robotjátékot, amikor utasításokkal egymást szólítják fel különféle cselekvésekre. Ismerik a mindennapi tárgyak neveit és a színeket is. Számolni már annyira profin tudnak, hogy múltkor angolul adtak fel egymásnak matekfeladatokat.

P1030469

Ha már matek, akkor nézzük most, hogy miket számolunk. Kincsővel a százas, Ilussal tízezres számkörben csinálunk hasonló feladatokat. Például számegyesen való elhelyezést, számszomszédok felismerését, kerekítést. Ilussal számokat alkottunk, számokat helyeztünk el halmazokban. Sorozatok vagy gépi műveletek szabályait ismerik fel és folytatják őket. Kincső az összeadáson és kivonáson felül egyre jobban tudja a szorzást. Egyre több szorzótáblát ismer folyékonyan, és most értette meg, mi a csuda is az az osztás. Közös kedvenc a szorzós és osztós kártya. Ilus természetesen rutinszerűen végez írásbeli műveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, pótlás), amit Kincső is kezd elsajátítani.

30

Termések segítségével mutatták meg a nagyobbak a kisebbeknek, hogyan kell írásban szorozni (pl. tízes átlépésnél tíz makkot beválthatunk egy dióra, vagy a százas helyi értéken gesztenyék állnak). De fontosnak tartom a viszonylag gyors fejszámolást is, és ezt főleg a mindennapi helyzetekben (pénz, mérés) alkalmazzuk is. Ha már mérés, átismételtük a tanult mértékegységeket is. Nem meglepetés, hogy a kézzel fogható hosszmérés megy a legjobban (Valaki azt is elárulhatná, az életben hol a csudában találkozunk deciméterrel!), és érdekes módon még az idő is, viszont súlyt (oké, tudom, hivatalosan tömeg) és űrmértéket mérni már kevésbé szeretnek. Az átváltások kifejezetten az utált kategóriába tartoznak, ezeket igyekszem az internetes „okosdobozzal” megkedveltetni. Sokszor ők kérik, hadd „okosdobozozzanak”, ahol minden tantárgyhoz játékos feladatok kapcsolódnak.

18

Ami igazán életiskola nálunk, az a környezetismeret. A természetet és a térképet is nagyon szeretik mindketten (én is, talán épp ezért ők is), két nagyobb téma futott párhuzamosan. Az egyik a lakóhely és környezetének megismerése. Ebbe beletartoznak a felszíni formák, a település fajták, a középületek. Beszéltünk a közlekedési eszközökről, táblákról és szabályokról, melynek kapcsán előkerült Cicus és Kutyus, azaz a „Közlekedj okosan” című régi könyv (ők is annyira megszerették, mint anno én). Rajzoltak alaprajzot, térképvázlatot, terveztek szobát. Az égtájakat pedig kenik-vágják.

11

A másik nagyobb téma a biológia, elsőként a különböző életközösségek (erdő, mező, víz- és vízpart) átismétlése. Ilus rajzolt táplálékláncokat, növények részeit, növények fejlődési folyamatát. Összegyűjtöttük az életjelenségeket és életfeltételeket. A vadnövények mellett most már a kultúrnövényekkel is foglalkoztunk. Ez nekik könnyű pálya, hiszen maguk is kertészkednek, így a gyakorlatból tudják, mi az a biokertészkedés meg a komposztálás. Zöldségeket és gyümölcsöket gyűjtöttünk, és megbeszéltük, melyik növényi résznek mik a feladatai. A kertben pedig felszedtük az utolsó zöldségeket, és rengeteg diót gyűjtöttek be.

12

Még nem érkezett el a nagy leülős kézműves foglalkozások ideje. Most még inkább kint voltak a kertben, és tűzifát hordtak le vagy tetőcserepeket pakoltak. Persze alkalmanként festenek és rajzolnak, de ez majd télen fog főbb szerepet kapni.

P1030437

Az ének és zene viszont a mindennapok része. Hallgatjuk is, éneklünk is, zenélünk is. Reggeli után mindenki választhat zenét. Egész nyáron a Despacito-t hallgattuk ezermillió változatban, de most megtaláltuk úgy is, hogy ezt a slágert fuvolával, csellóval, vagy zongorával játsszák el. Komolyzene téren természetesen Vivaldi: Négy évszakának Ősz részével kezdtünk, de most inkább a népdalok és gyerekdalok voltak túlsúlyban. Énekek az iskoláról, a költöző madarakról, az őszi gyümölcsökről. Énekeinket szokás szerint ritmushangszerekkel kísérjük.

1

A zeneiskolában Csillag most már a furulya helyett/mellett fuvolázik, Kincső pedig megkezdte zongora-tanulmányait. A tanárnő égre-földre dicséri, hogy már hány hang megy neki és mennyire ismeri a kottát. (Az ő kottáiból is énekelünk egyszerűbb népdalokat, gyerekdalokat.) Nemsokára megkapja a beígért szintetizátort, amin végre itthon is gyakorolhat. Népi játékaink egyesítik az éneklést és a mozgást (Lipem-lopom a szőlőt, Koszorú). Idén nem járnak a lányok néptáncra, és ami szívfájdalmam, hogy Ilusnak nem sikerült semmi olyan szakkört, különórát találni, ami tetszett volna neki.

P1030448

Akkor hát jöjjön is a mozgás. A vakációt egy jó kis váci strandolással búcsúztattuk el, de utána olyan zord lett az időjárás, hogy többet nem is tudtunk fürdeni. Az otthontanulás során nem görcsölünk nagyon rá a mozgásra. Ha jó az idő, úgyis sokat vannak kint a kertben, hintáznak, csúszdáznak, vagy kimennek az utcára biciklizni, görkorizni. Néha futunk egyet Almáskertben vagy tornázunk az aszfalton. Ha esik az eső, akkor bent mozognak a szobában.

P1030401

Azért pár szót a végén csak írok a nagyobbakról is. Kendének egyestől ötösig mindenféle jegyet sikerült már szereznie, de átlagban jobb mint közepes, Csillag átlaga pedig eddig jó körül van. Dicsérik őket tájékozottságukért, órai munkájukért, és a közösségbe is valamelyest beilleszkedtek. Az órákon aktívan vesznek részt, és sokszor maguktól szorgalmi feladatokat csinálnak, így vannak piros pontjaik meg kisötöseik is. Kende magától szavalt el verset, vagy jelentkezett énekfelelésre (mely végén a tanárnő egekig magasztalta, az osztálytársai pedig megtapsolták!).

5

Ami nem tetszik nekik, az a korán kelés, a szabályok, és a sok házi feladat meg dolgozat. Ami nekem tetszik, az például a rendszeres testmozgás, melynek keretében járnak kézilabdázni és atlétikázni is. Jó még az a sokféle program, amin részt lehet venni. Szeptember végén például rendeztek egy akadályversenyt, amin Kende a szervezők között volt, Csillagék csapata pedig második helyezést ért el. A sportnap keretében 2017 métert futott együtt az egész iskola, ahol Kende hetedik lett, és Csillagra is nagyon büszke vagyok, mert végig kitartott és a középmezőnyben ért célba.

P1030476

Virágnál nagy váltás történt, hiszen Abán két évig főként angollal foglalkozott, most viszont történelem modulos lett. Ez azt jelenti, hogy a főoktatásban főként töriznek, emellett földrajzot és biológiát tanulnak, mely tárgyakból aztán negyedévente vizsgáznak. Nagy örömömre (a tervezettel ellentétben, egyre rasztább haja miatt) mégsem hagyta abba a néptáncot, most kalotaszegit tanulnak. És agyagozni is eljár, épp szappantartót készít.

P1030429

 

  1. október

 

 

 

2 thoughts on “Életiskola – Őszelő

  1. Sziasztok! Tudtátok, hogy ebben a témában lesz pont Kereszty Andrásnak előadása? Kereszty András a Tudatosság Iskolájának az alapítója. Az előadást a Csak a nőknek magazin Női Klubja szervezi. A legközelebbi 2017. november 16-án lesz az OKISZ Székházban 17 órakkor. Biztos nagyon érdekes lesz, gyertek én is ott leszek! 🙂

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s